dimecres, 10 de febrer de 2010

Seminari -10febrer-


Aquesta sessió de seminari l'hem iniciada amb la posada al dia de les diferents activitats. Tot seguit la Laura Sánchez ha fet la lectura del llibre Amb veu de mestre de Jaume Cela, en veu alta durant uns tres minuts més o menys.
Al acabar de llegir, la resta de companys juntament amb la tutora, l'hem intentada corregir en aquells aspectes que caldria millorar, d'altra banda també l'hem esmentat els aspectes positius per tal de que la resta de companys vagi assolint les competències per realitzar correctament l'activitat de la lectura en veu alta.
Com a característiques d'una bona lectura hem establert les següents:

- Marcar l'entonació i el final del text.
- Vigilar la fonètica de les "s", les vocals neutres i la doble "l".
-  Esforçar-se en la vocalització per a un bon acte comunicatiu.
-  Tenir una bona posició del cos, és a dir, el cos recte respecte la lectura i el públic.
-  Buscar la complicitat de l'auditori, cercant mirades de complicitat.

Tot seguit, tres companyes ha explicat l'actualitat educativa seguint els patrons que havien fet servir a l'anterior seminari. Així doncs, cadascuna ha fet un recull de les notícies del món educatiu que havien publicat fins el dia anterior i tot seguit, cadascuna a criteri i elecció pròpia ha escollit una de diferent important i objecte de debat.
La primera en explicar-nos la notícia i el recull ha estat la Maria Pérez. Ha seleccionat la notícia del diari La Vanguardia amb el titular "Sols a l'escola", en aquesta s'explicava una iniciativa a Barcelona que permet que els nens vagin sols a l'escola mitjançant unes petjades grans que fan i guien el recorregut a diferents escoles i així assegurar que els nens i nenes no es perden. Aquest itinerari està recolzat per la majoria d'establiments i botigues que han disposat d'un logotip que els vinculen amb l'iniciativa i asseguren a pares i fills, que estan disponibles per a qualsevol consulta i/o ser atesos sobre el tema.
Des de seminari no ha calgut fer gaire debat per veure que la iniciativa en sí és perfecte, tant per l'autonomia dels nens i nenes com per la dependència de la que parlava l'Eulàlia Bosch al llibre "Educació i vida quotidiana. Històries breus de llarga durada" que tenen els pares dels fills i que sovint impedeixen que aquests volin per sí mateixos. D'altra banda, també tots hem estat d'acord que aquesta iniciativa pot dur-se a terme a la gran ciutat però sempre amb gran mesura i tenint en compte els barris en que s'hi inicien, ja que més val prevenir que curar.

Tot seguit, ha estat la Sònia Pérez, la que ens ha comentat una altra notícia, en aquest cas la notícia escollida era "Plan para acabar con los vaivenes políticos en el sistema educativo" publicada a El Periodico.
A partir d'aquesta notícia, la Sònia ens ha comentat l'entramat de la mateixa, i es que el ministre d'Educació, Ángel Gabilondo a fet una proposta en l'àmbit educatiu. El ministre proposa que totes les reformes educatives que es vulguin dur a terme hagin d'estar aprovades per dos terços del Parlament, i així donar a aquestes lleis una estabilitat i durada que faciliti la seva implantació i desenvolupament.
D'altra banda, aquesta notícia també destacava un altre aspecte important per l'àmbit educatiu, i es que Gabilondo proposa un augment de les ajudes i beques per als estudis universitaris, així com una europeïtzació de les universitats que promoguin passarel·les europees.
Aquesta proposta, també destaca el reforç del Batxillerat mitjançant el darrer curs de l'ESO, que serà més aviat orientatiu que no pas tant formatiu, d'altra banda el Govern pretén fer de l'Educació Secundària Obligatòria una etapa on a mida que els alumnes vagin avançant, a part de formar-los, també proporcionar-los una orientació acadèmica de futur i personal.
Finalment, es vol aconseguir una ampliació de les places vacants en l'etapa infantil i primària.
Tots hem vist bé, que es necessitin dos terços del Parlament per aprovar una llei, ja que així no dependria del partit que governés i les lleis que s'aprovessin durarien més que els quatre anys que es triga a convocar eleccions de nou, personalment penso que d'aquesta manera es donarà més estabilitat a l'educació.

Finalment, la Sara Olmo ha escollit l'entrevista que rep el títol "Quan ensenyem mates també estem ensenyant català, castellà i anglès" realitzada a la Rosa María Ramírez publicada a El Periódico.
La Rosa María Ramírez és la directora de l'escola Vila Olímpica situada al barri del Raval i ha explicat a El Periódico que dins de cada matèria, en les quals s'inclouen les llengües i la resta d'assignatures on la llengua no va explícitament lligada, l'escola de la qual és directora segueix una metodologia en la que s'introdueix alguna de les tres llengües vehiculars del centre. A més, dins del centre també és treballa per a la inclusió dels infants, mitjançant USEE (Unitat de suport a l'Educació Especial). Així doncs, podem establir que les bases d'aquesta escola són unes premisses perfectament adaptables al segle XXI.
Des del seminari hem estat d'acord en establir aquesta escola com una que realitza un important treball de socialització, inclusió i adaptació degut al seu nombrós flux d’immigració provinent de diversos països.
A més, aquesta política de centre ajuda als infants a adquirir les llengües vehiculars que són el català, el castellà i l'anglès, aquesta darrera poc a poc s'implanta en la nostra societat.

Per acabar la sessió, hem esmentat idees que podem dur a terme en les darreres sessions de seminari que ens queden lliures. Aquestes han estat:
- Parlar sobre conflictes i resolucions a l'aula.
- Fer un visionat de pel·lícules i documentals dedicats a l'educació.
- Fer una sortida pedagògica.
- Esmentar possibles didàctiques que aplicar a l'aula per a conflictes, matèries...
- Tècniques d'estudi.
- ...


Aquí acaba la sessió del dia 10 de febrer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada